Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

Các bên tham gia Sàn TMĐT madeincamau.com đều trên tinh thần tự nguyện, trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên thương lượng để giải quyết. 

Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, các bên có thể đưa ra cơ quan pháp luật để yêu cầu giải quyết. Trường hợp xác định lỗi thuộc về bên cung cấp sản phẩm (người bán) thì người bán có trách nhiệm bồi thường cho bên sử dụng sản phẩm (người mua).

Sàn TMĐT madeincamau.com chỉ đứng vai trò là người tiếp nhận khiếu nại và cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết.

= Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

- Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người bán qua email.

- Bước 2: Ban quản trị Sàn TMĐT madeincamau.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn TMĐT madeincamau.com sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

- Bước 3: madeincamau.com sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. 

- Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của madeincamau.com  thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Khiếu nại của Người mua hoặc Người bán sẽ được Ban quản trị Sàn TMĐT madeincamau.com ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. 

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán giữa thành viên và Ban quản lý Sàn TMĐT madeincamau.com  

Hiện tại, Sàn Thương mại điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  chưa cung cấp tỷ lệ vụ hoa hồng sau khi sản phẩm được bán giữa Doanh nghiệp bán hàng và Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

2. Quy trình thanh toán giữa người bán và người mua

Người mua và người bán tự thỏa thuận hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán khác sau khi giao dịch kết thúc. Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

= Cách 1: Thanh toán trực tiếp (Người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)

- Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

- Bước 2: Người mua đến tại địa chỉ người bán

- Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng tại nơi bán hàng.

= Cách 2: Thanh toán sau (Giao hàng và thu tiền tận nơi)

- Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

- Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua

- Bước 4: Người bán chuyển hàng

- Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

= Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản:

- Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

- Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua

- Bước 4: Người mua thanh toán

- Bước 5: Người bán chuyển hàng

- Bước 6: Người mua nhận hàng.